Need help? info@safirmedikal.com
Need help? info@safirmedikal.com
5. Çukurova Gastro-intestinal Hastalıklar ve Cerrahi Kongresine Buluşmak Dileğiyle
5. Çukurova Gastro-intestinal Hastalıklar ve Cerrahi Kongresine Buluşmak Dileğiyle
5. Çukurova Gastro-intestinal Hastalıklar ve Cerrahi Kongresine Buluşmak Dileğiyle

Sizleri 4-6 Mart 2022 tarihlerinde Adana'da yapılacak olan 5. Çukurova Gastro-intestinal Hastalıklar ve Cerrahi Kongresine davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyarız.
Kanserler başta olmak üzere Genel Cerrahinin temel konularından olan Sindirim sistemi hastalıklarının prevelansı günümüzde çok hızla artmaktadır. Özefagus, mide ve kolorektal hastalıklarının Cerrahi tedavisi halen vazgeçilmez özelliğini korumaktadır. Bu alanda açık cerrahi yanında laparoskopik, robotik ve endoskopik uygulamalar yeni teknolojiler sayesinde daha kolay ve daha güvenli yapılabilmektedir. Tedavi modaliteleri multidisipliner olarak tartışılması gereken bu alanda inanılmaz bir hızda artan bilimsel çalışma, yayın ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi de zorunlu kılmaktadır.

Kongremiz, genel cerrahlar, cerrahi asistanları, diyetisyenler, tıp öğrencileri ve hemşireler için önde gelen önemli cerrahi toplantılardan biridir. Gerçekleşecek kongrenin ayırt edici özellikleri, teknoloji ve cerrahinin buluştuğu konferanslar, panelller, canlı yayınlar, uzmanına danışın ve yuvarlak masa tartışmaları ile sizleri kalite ve deneyimiyle yıllarını bu alana vermiş uzmanlarla buluştururken, uygulamalı eğitim ve didaktik öğrenme olanakları konusunda geniş bir yelpaze sunacaktır.
Program Komitesi, günümüzün eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını gidermek için modern Bilimsel Program ve sürekli değişen sağlık ortamında en iyi sonuçları elde etmek için cerrahlara yetenekler kazandırmayı amaçlamaktadır. Kursları, eğitim ve öğretim yöntemlerinde en iyi uygulamalar yoluyla bilgi ve beceri kazanmaya odaklanacaktır. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılım beklediğimiz kongremize ilgili konularda deneyimli birçok bilimsel bilim adamı katkı sunacaktır. Video ve olgu sunumu ağırlıklı panellerimiz yanında, toplantımızda sözlü ve poster sunumları ile deneyimlerin paylaşılması sağlanacaktır.

Adana'da, Hilton otelinde Bahar ayının başladığı portakal çiçeklerinin açtığı günlerde gerçekleşecek olan kongremize siz değerli meslektaşlarımızın katkıları çok değerlidir.
Bilimsel konuları ile ve deneyimli konuşmacıları ile bilimsel, bölgesel güzellikleri ile sosyal karnaval yaşatacak kongremize hepinizi bekliyoruz.